Esileht > Üldinfo

 

MTÜ Eesti Aiandusliit on asutatud 09.02.1989 ja ühendab aiandusvaldkonna ettevõtjaid ning haridus- ja teadusasutusi.            
Liidu eesmärkideks on:
- Edendada kodumaiste aiandussaaduste tootmist ja turustamist
- Osaleda  aianduspoliitika väljatöötamisel ja teha ettepanekuid õigusaktide täiustamiseks
- Kaitsta oma liikmete huve asjaomastes riigiasutustes
- Korraldada koolitusi ja infopäevi, organiseerida  liikmete toodangu tutvustamist messidel ja näitustel
- Panustada jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise aiandushariduse arengusse
- Esindada liikmeid erinevates koostööprojektides