Esileht > Üldinfo

 

MTÜ Eesti Aiandusliit 

on asutatud 09.02.1989 ja ühendab aiandusvaldkonna ettevõtjaid ning haridus- ja teadusasutusi. 

           

Aiandusliidu eesmärkideks on:

  •  Edendada kodumaiste aiandussaaduste tootmist ja turustamist
  •  Osaleda  aianduspoliitika väljatöötamisel ja teha ettepanekuid õigusaktide täiustamiseks
  •  Kaitsta oma liikmete huve asjaomastes riigiasutustes
  •  Korraldada koolitusi ja infopäevi, organiseerida  liikmete toodangu tutvustamist messidel ja näitustel
  •  Panustada jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise aiandushariduse arengusse
  •  Esindada liikmeid erinevates koostööprojektides