Esileht > Uudised

Aednik III kutseeksam tulekul

20.03.2012

Eesti Aiandusliit kuulutab välja Aednik III taseme kutseeksami

Aednik III (meisteraednik) kutsekvalifikatsiooni omistamise eelduseks on Aednik II oskused ja teadmised ning vähemalt 5 aastat töökogemust kas aiandusalases spetsialiseerumisvaldkonnas või aretajana või kollektsionäärina. Aednik III (meisteraednik) on tuntud ja tunnustatud aednik ning oma valdkonna propageerija Eestis.
Avaldused ja muud lisadokumendid palun saata ainult elektrooniliselt aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee                                                                                             

Kutseeksamil osalemise avalduste esitamise tähtaeg on hiljemalt 05.04.2012.                                    

Täpsema info Aedniku kutsealade Kutse Andmise korra kohta leiate Eesti Aiandusliidu kodulehelt http://www.aiandusliit.ee/  või Kutsekoja kodulehelt http://www.kutsekoda.ee/


Aednik  III kutse taotlejatel ülal näidatud aadressil esitada:
• Avaldus
• Isikut tõendava dokumendi koopia(pass või ID kaart)
• CV koos vastutusvaldkonna ja tööülesannete kirjeldusega, siinhulgas töö aretajana või kollektsionäärina
• Õiend tööandjalt jätkuva töökogemuse kohta
• Kutseeksami tasu maksmist tõendav maksekorraldus
• Erialast kutse- või kõrgharidust tõendava dokumendi koopia

 Alus: Kutse Andmise kord Aedniku kutseala kutsetele punkt 3.3 alapunkt 5)

 

Kutse Andmise korrast tulenevalt võib hindamiskomisjon kasutada taotleja kompetentsuse hindamisel mitut erinevat hindamisvormi.
Aednik III kutse kompetentsuse hindamisvormid on järgnevad:
- dokumentide alusel hindamine
- tulemuse hindamine (töötulemuste esitamine tõendite abil, portfoolio)
- vestlus (intervjuu)
 Alus: Kutse Andmise kord Aedniku kutseala kutsetele punkt 3.3 alapunkt 5) ;  Kutse Andmise kord peatükk 7

Hindamiskomisjon vaatab esitatud dokumendid läbi kolme tööpäeva jooksul peale dokumentide esitamise tähtaja lõppu ning teatab vajadusel kutse taotlejale elektrooniliselt kutse taotleja puhul kasutatava hindamisvormi või hindamisvormid.
Vajadusel määratakse portfoolio esitamise tähtaeg või vestluse aeg.
Vastavalt Kutse Andmise korra punktile 8.1 teeb otsuse Aednik III kutse andmise või mitte andmise kohta Kutsekomisjon kuni kolme nädala jooksul alates taotleja hindamisvormi või hindamisvormide määramise ajast.
Otsus kutse andmise või mitteandmise kohta tehakse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.
Aednik III kutseeksami tasu on 240,00 EUR-i, Eesti Aiandusliidu a/a SEB 10002018938000 .
Alus: Eesti Aiandusliidu Kutsekomisjoni otsus 16. jaanuaril 2012 aastal

Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: