Esileht > Uudised

Eesti Aiandusliit kuulutab välja 5.taseme kutsete taotlusvooru

22.09.2016

Eesti Aiandusliit kuulutab välja taotlusvooru järgnevatele kutsetele:

Meisteraednik tase 5, Meisterflorist tase 5  ja Vanem-Maastikuehitaja tase 5

Avalduse ja lisadokumentide esitamise aeg on 25-30.09.2016

Avaldused ja muud lisadokumendid kutse taotlejatel palun saata ainult elektrooniliselt aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee.
Eksami korraldust puudutavatele küsimustele saab täiendavat infot e-kirja teel aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee või telefonil 5259744, Raimond Strastin, Kutsekomisjoni esimees.  Täpsema info kutse andmise korra ja kutsestandardite kohta leiate  Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee.

 

Kutse taotlejal palun esitada järgnevad dokumendid:

-       Avaldus kutse taotlemise kohta;

-       CV;

-       haridust tõendava dokumendi koopia;

-       maksekorralduse koopia kutseeksami tasu maksmise kohta

-       portfoolio töökogemuse ja kompetentside tõendamise kohta

 

Taotleja kompetentse hinnatakse esitatud dokumentide alusel, vajadusel korraldatakse vestlus taotlejaga( Kutse Andmise kord p.7 ). 

 

Maastikuehitaja kutseeksami tasu on 320 EUR.

Aedniku kutseeksami tasu on 200,00 EUR-i.
Floristi kutseeksami tasu on 205,00 EUR-i.

Alus: Toiduainetetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 28.11.2013 otsus nr. 22

 

Kutse taotleja kannab kutseeksami sooritamise tasu Eesti Aiandusliidu arvelduskontole:

SEB EE57 1010 0020 1893 8000

 

Väljavõte kutsestandarditest:                                                                                                             5. taseme meisteraednik on laiaulatuslike teadmistega aiandusspetsialist, kes täidab mitmekülgseid tööülesandeid (sh ka ettearvamatutes olukordades), kavandab asjakohaseid muudatusi ja korraldab nende rakendamist. Ta on spetsialiseerunud kas puuviljakasvatamisele, köögiviljakasvatamisele, lillekasvatusele või puukoolitööle ning planeerib töö- ja kasvatusmahud oma spetsialiseerumisalal. Oma spetsialiseerumisalal on tema põhilised tööülesanded töö planeerimine, külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine, aiakultuuride hooldamine, saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine.
Meisteraednik valib ja rakendab tehnoloogiaid, meetodeid ning töövahendeid, kohandab oma käitumist olukorrale vastavalt. Ta vastutab töörühma töö eest, hindab tööde kvaliteeti ja analüüsib töö tulemusi. Meisteraednik peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides head aiandustava ning keskkonna- ja tööohutusnõudeid.                                                                                                             Spetsialiseerumised:
Köögiviljakasvatuse meisteraednik, tase 5
Puuviljakasvatuse meisteraednik, tase 5
Lillekasvatuse meisteraednik, tase 5
Puukooli meisteraednik, tase 5


Meisterflorist, tase 5 on kogemustega spetsialist, kelle põhiline töö on keerukate lilleseadete valmistamine (sh dekoreerimistööd), taimmaterjali ettevalmistamine ja taimede hooldamine ning ettevõtte töö organiseerimine ja korraldamine. Meisterflorist juhib ja juhendab teiste tööd, suhtleb klientidega ja vastutab töö lõpptulemuse eest. Tema töö eeldab pingetaluvust, ta tuleb toime erinevates tööolukordades ja suudab lahendada mitmekülgseid probleeme. Meisterflorist suhtleb klientide ja kolleegidega, sh rahvusvahelisel tasemel. Ta suudab oma suhtlemisstiili kohandada erinevate olukordade ja inimestega ning näitab üles lugupidamist kultuuriliste ja religioossete erinevuste suhtes.
Meisterflorist kujundab sihikindlalt kutseala positiivset mainet: reklaamib; avaldab publikatsioone; osaleb erialaliidu tegevuses, võistlustel (organisaatori, osaleja või kohtunikuna), näitustel, töötubades; organiseerib erialaseid kursusi jms. Meisterflorist on arenemisvõimeline ja kursis rahvusvahelise floristika arengusuundadega.


Vanem-maastikuehitaja, tase 5 on spetsialist, kelle põhiülesanne on juhtida tööd maastikuehituse objektidel, suhelda klientidega ja vastutada töö lõpptulemuse eest. Ta koostab maastikuehituse objekti eelarve ja hinnapakkumise, planeerib enda ja teiste tööd, koostab töögraafikuid, juhendab noorem-maastikuehitajaid ja maastikuehitajaid, teostab järelevalvet ja kontrollib töö kvaliteeti. Vanem-maastikuehitaja koostab objekti lõpparuande, mis kajastab objekti majanduslikku tulusust ja vastavust projektile. Ta annab töö üle tellijale ja vormistab selleks vajalikud dokumendid.
Vanem-maastikuehitaja järgib protseduurireegleid, keskkonnanõudeid, õigusaktide nõudeid ja maastikuehituse häid tavasid. Vanem-maastikuehitajal on hea arvutikasutamise oskus, analüütiline mõtlemine, prognoosimisvõime, keskendumisvõime mitmele eesmärgile korraga ja prioriteetide määramine ning objekti meeskonna komplekteerimine.
Vanem-maastikuehitaja võib töötada haljastusettevõttes, haljastusspetsialistina omavalitsuse juures, jm.
Ta suhtub austusega elusloodusesse.
Vanem-maastikuehitaja töö eeldab autojuhilubade olemasolu.

Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: