Esileht > Uudised

Florist(EKR tase 4) ja Meisterflorist(EKR tase 5) kutseeksam Hiiumaa Ametikoolis 14.06.2018

23.05.2018
Eesti Aiandusliit kuulutab välja kutseeksami Floristi kutseala kutsetele Hiiumaa Ametikoolis 14.06.2018

Florist, EKR tase 4 Hiiumaa Ametikooli lõpetaja

Avalduse ja lisadokumentide esitamise aeg on kuni 10.06.2018

Täpsema info kutse andmise korra ja kutsestandardite kohta leiate  Kutsekoja kodulehelt

www.kutsekoda.ee

Kompetentside hindamine toimub 14.06.2018 Hiiumaa Ametikoolis. Kooli lõpetajale on kutseeksami sooritamine tasuta.

Avaldused ja muud lisadokumendid kutse taotlejatel palun saata ainult elektrooniliselt aadressil hebekai@hak.edu.ee  , floristi eriala juhtõpetaja Hebe-Kai Kann

Kutseeksami juhend //media.voog.com/0000/0027/0693/files/Floristi%20(EKR%204)%20kutseeksami%20juhend%202018%20Hiiumaa%20Ametikoolis.pdf


Portfoolio koostamise juhend juhend //media.voog.com/0000/0027/0693/files/Floristide_e-portfoolio%20koostamise%20juhend.pdf


Florist, EKR tase 4 ja Meisterflorist, EKR tase 5 kutse taotlemine töömaailma esindajale


Avalduse ja lisadokumentide esitamise aeg on kuni 10.06.2018

Kompetentside hindamine toimub 14.06.2018 Hiiumaa Ametikoolis, hindajateks koolis toimuva kutseeksami hindamiskomisjoni liikmed.

Dokumentide vormid ja juhised täitmiseks leiate Eesti Aiandusliidu kodulehel rubriigist Tegevusvaldkonnad - Kutse Andmine või Kutsekoja kodulehelt  https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086625


Avaldused ja muud lisadokumendid kutse taotlejatel palun saata ainult elektrooniliselt aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee.
Eksami korraldust puudutavatele küsimustele saab täiendavat infot e-kirja teel aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee või telefonil 5259744, Raimond Strastin, Kutsekomisjoni esimees. Täpsema info kutse andmise korra ja kutsestandardite kohta leiate  Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee.

 

Kutse Florist, tase 4 ja Meisterflorist, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid töömaailma taotlejale on:

a. avaldus vastavalt Kutse Andmise korra lisale 1,

b. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia,

c. haridust tõendava dokumendi koopia,

d. maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

e. kutsestandardipõhine portfoolio

i. CV

ii. kutsealase tegevuse kirjeldus (töökogemus)  

iii. kompetentsipõhine eneseanalüüs

 

Kutseeksami tasu on 135 eurot, mis tuleb enne eksamit kanda Eesti Aiandusliidu arveldusarvele

SEB EE57 1010 0020 1893 8000

Vajadusel väljastab Eesti Aiandusliit arve ettevõttele, kes eksami sooritamise eest tasub.                             Palun arve väljastamiseks pöörduda e-kirja teel aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee või telefonil 5259744, Raimond Strastin.

Eksami tasu eksami negatiivse tulemuse korral tagastamisele ei kuulu.


Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: