Esileht > Uudised

Maastikuehitaja kutseeksam Räpina AIanduskoolis juuni 2016

17.05.2016

Maastikuehituse kutseeksam noorem-maastikuehitaja, tase 3 ja maastikuehitaja, tase 4 omistamiseks Räpina Aianduskoolis toimub 13.06-17.06.2016.

Kutseeksamile registreerumiseks on tarvis saata digitaalselt allkirjastatud vormikohane avaldus, isikuttõendava dokumendi ning oma andmeid tõendavate dokumentide koopiad elektroonselt e-posti aadressile anneli.hirmo@aianduskool.ee. Eksami korraldust puudutavatele küsimustele vastab Räpina Aianduskooli maastikuehituse juhtõpetaja Priit Karjane priit.karjane@aianduskool.ee.

 

Eksami ülesande aluseks on kutsestandardid:

-          noorem-maastikuehitaja, tase 3 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10434328 ja

-          maastikuehitaja, tase 4 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10453471.

 

Maastikuehitaja, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kutsealane koolitus ja vähemalt aastane erialane töökogemus (alus http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086625/dokumendid).

 

Kutseeksami korraldamise juhend kutsetele noorem-maastikuehitaja, tase 3 ja maastikuehitaja, tase 4 Räpina Aianduskoolis juunis 2016 aastal

 

Noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutse loetakse tõendatuks ilma täiendava kutseeksamita kui taotleja on:

-          lõpetanud koolis maastikuehituse eriala (kooli lõputunnistus) ja saavutanud noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutsestandardis kirjeldatud kompetentsid või

-          omab vähemalt ühe aastast töökogemust (tõend ettevõttest) ning vestlus kutse taotlejaga.

 

Taotleja (sh kooli lõpetaja) esitab avalduse kutse noorem-maastikuehitaja, tase 3 ja enda poolt valitud kompetentside taotlemise kohta ning lisab tõendavad dokumendid. Komisjon võib küsida lisadokumente ja vestelda eksami sooritajaga.

Kooli lõpetajatel võrdleb hindamiskomisjon õppekava valikainete läbimist ja õppetulemusi ning selle alusel otsustatakse kutse valitavate osade omistamine. Vajadusel arvestatakse taotleja varasemaid õpinguid ja töökogemust (VÕTA). Hindamistulemuste põhjal vormistatakse protokoll otsusega kutse omistamise või mitteomistamise kohta.

 

Maastikuehitaja, tase 4 kutseeksam toimub nii nagu varasemalt (http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086625/dokumendid) . Erinevus on selles, et paaris ei olda teise 4 taseme taotlejaga vaid 3 taseme taotlejaga või abitöölisega (noorema kursuse õpilasega). Sellisel juhul lisandub juhendaja roll vastavalt maastikuehitaja, tase 4 kutsestandardis kirjeldatule. Maastikuehitaja, tase 4 eksami sooritaja vastutab töö organiseerimise ja tulemuse eest.

 

Valitavad osad nimetab taotleja avalduses ja lisab tõendavad dokumendid. Komisjon võib küsida lisadokumente ja vestelda eksami sooritajaga.

 

Maastikuehitaja, tase 4 kutse taotlemisel võib hindamiskomisjon arvestada eksaminandi edukat kutsevõistluse tulemust (Noor Meister, WorldSkills vms). Võimalik on taotleda tööeksami arvestamist. Juhul kui tööeksami soorituse tulemus tõendab maastikuehitaja, tase 4 kutsestandardis kirjeldatud kohustuslike ja soovitud valitavate kompetentside olemasolu, ei pea taotleja sooritama praktilist eksamit. Valitavad osad nimetab taotleja avalduses ja lisab tõendavad dokumendid. Komisjon võib küsida lisadokumente ja vestelda eksami sooritajaga.

Hindamiskomisjon võrdleb õppekava valikainete läbimist ja õppetulemusi ning selle alusel otsustatakse kutse valitavate osade omistamine. Vajadusel arvestatakse taotleja varasemaid õpinguid ja töökogemust (VÕTA). Hindamistulemuste põhjal vormistatakse protokoll otsusega kutse omistamise või mitteomistamise kohta.

 

Õpilased, kes soovivad taotleda noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutset, esitavad:

  • avalduse, kus nimetavad ka valitavate kompetentside valiku (tulenevalt kutsestandardist vähemalt ühe) ja
  • valikute tõendamiseks dokumendid (väljavõte õppekavast, tunnistused, praktikatõendid jms) ning
  • isikut tõendava dokumendi koopia.

 

Õpilased, kes soovivad taotleda maastikuehitaja, tase 4 kutset esitavad:

·         avalduse, kus nimetavad ka valitavate kompetentside valiku (tulenevalt kutsestandardist vähemalt kaks) ja

·         valikute tõendamiseks dokumendid (väljavõte õppekavast, tunnistused, praktikatõendid jms),

·         tõendi vähemalt aastase töökogemuse kohta, mille alusel peab olema võimalik taotleja töökogemust kontrollida ning

·         CV ja isikut tõendava dokumendi koopia.

 

Aktsepteeritud on vaid elektroonselt esitatud dokumendid.

Kõik dokumendid edastada hiljemalt 06. juuni 2016.

 

Maastikuehitaja kutseeksami tasu on 320 EUR.

Alus: Toiduainetetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 28.11.2013 otsus nr. 22

 

Ühe aasta jooksul pärast kooli lõpetamist on kutseeksamil osalemine tasuta.

 

Kutseeksami sooritaja kannab kutse andmise tasu Eesti Aiandusliidu arvelduskontole:

SEB EE57 1010 0020 1893 8000

Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: