Esileht > Uudised

Maastikuehitaja, tase 3 kutseeksam Hiiumaa Ametikoolis

15.08.2016

Maastikuehituse kutseeksam Hiiumaa Ametikoolis 22. augustil 2016

Maastikuehituse kutseala kooli lõpueksamiga ühendatud kutseeksam noorem-maastikuehitaja, tase 3 omistamiseks toimub  Hiiumaa Ametikoolis toimub 22.08.2016.

 

Kutseeksamile registreerumiseks on tarvis saata digitaalselt allkirjastatud avaldus, isikuttõendava dokumendi ning oma andmeid tõendavate dokumentide koopiad elektroonselt e-posti aadressile merje@hak.edu.ee. Eksami korraldust puudutavatele küsimustele vastab Hiiumaa Ametikooli maastikuehituse juhtivõpetaja Merje Suits, tel. 469 3183

 

Eksami ülesande aluseks on kutsestandard:

-          noorem-maastikuehitaja EKR tase 3

-          http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10434328 ja

 

Eksami korralduse aluseks on Eesti Aiandusliidu Kutsekomisjoni otsus 09.01.2015

Noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutse loetakse tõendatuks ilma täiendava kutseeksamita, kui taotleja on:

-          lõpetanud koolis maastikuehituse eriala (kooli lõputunnistus) ja saavutanud noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutsestandardis kirjeldatud kompetentsid või

-          omab vähemalt ühe aastast töökogemust (tõend ettevõttest) ning vestlus kutse taotlejaga.

 

Taotleja (sh kooli lõpetaja) esitab avalduse kutse noorem-maastikuehitaja, tase 3 ja enda poolt valitud kompetentside taotlemise kohta ning lisab tõendavad dokumendid. Komisjon võib küsida lisadokumente ja vestelda eksami sooritajaga.

Kooli lõpetajatel võrdleb hindamiskomisjon õppekava valikainete läbimist ja õppetulemusi ning selle alusel otsustatakse kutse valitavate osade omistamine. Vajadusel arvestatakse taotleja varasemaid õpinguid ja töökogemust (VÕTA). Hindamistulemuste põhjal vormistatakse protokoll otsusega kutse omistamise või mitteomistamise kohta.

 

Valitavad osad nimetab taotleja avalduses ja lisab tõendavad dokumendid. Komisjon võib küsida lisadokumente ja vestelda eksami sooritajaga.

 

Õpilased, kes soovivad taotleda noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutset, esitavad:

  • avalduse, kus nimetavad ka valitavate kompetentside valiku (tulenevalt kutsestandardist vähemalt ühe) ja
  • valikute tõendamiseks dokumendid (väljavõte õppekavast, tunnistused, praktikatõendid jms) ning
  • isikut tõendava dokumendi koopia.

 

Aktsepteeritud on vaid elektroonselt esitatud dokumendid.

 

Kõik dokumendid edastada hiljemalt 20. august 2016.

Kutse andmise tasu kannab kutseeksami tasu arvelduskontole:

SEB EE57 1010 0020 1893 8000 Eesti Aiandusliit MTÜ hiljemalt 20. august 2016.

 

Maastikuehitaja kutseeksami tasu on 320 EUR.

Alus: Toiduainetetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 28.11.2013 otsus nr. 22

 

Ühe aasta jooksul pärast kooli lõpetamist on kutseeksamil osalemine tasuta.

Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: