aiandusklaster

Ilutaimed

Ilutaimede kasvu ja arengu parandamine biostimulantidega

Innovatsioonitegevus viidi läbi 01.04.2017 – 30.11.2020

Aruande koostaja ja fotode autor Leila Mainla

Eesmärk

  • Selgitada välja biostimulantide mõju konteineris kasvavate ühe- ja mitmeaastaste rohtsete ning puitunud ilutaimede juurdumisele, kasvule ja dekoratiivsusele avamaa ning katmikala tingimustes.
  • Töötada välja biostimulantide kasutusskeemid, mis võimaldavad vähendada ilmastikust tulenevaid negatiivseid mõjusid taimedele ja rakendada keskkonnasäästlikke kasvatustehnoloogiaid.
  • Selgitada välja biopreparaatide majanduslik tasuvus ilutaimede tootmises.

Tegevused

Katsed viidi läbi kolmes aiandis: Juhani Puukool, Kanepi Aiand ja Aiasõber. Juhani Puukoolis olid katses aed-ploomipuu sort `Edinburgh` ja tömbilehine viirpuu `Paul`s Scarlet`. Paljasjuursed poogitud istikud potistati aprillis neutraliseeritud turbasubstraadiga pottidesse. Taimi kasteti biostimulantidega TrianumP (0,3%), Humistar (0,2%), Radifarm (0,25%) ja RuterAA (0,1%). Taimed olid katmikalal. Kasvuperioodil mõõdeti taimede kõrgus, poogendi jämedus, lehtede SPAD näit, substraadi temperatuur, mahuline niiskus ja elektrijuhtivus. Kanepi aiandis olid pelargoon Caliente `Deep Red` ja aed-puispetuunia sort Cabaret `Lavender`. Noored juurdunud pistikud potistati aprillis ja 2 nädalat hiljem kasteti biostimulantidega Allgrow (2,5%), Megafol (0,2%), Radifarm (0,2%), Fylloton (0,5%). Biostimulantidega kastetud variantides vähendati mineraalväetise kasutamist poole võrra. Taimed olid algul katmikalal ja hiljem, juuni algusest, avamaal. Kasvuperioodil mõõdeti puhmiku harunemist, õisikute/õite arvu, taimede kõrgus ja laius, võrse läbimõõt, lehtede SPAD näit, lehtede arv, substraadi temperatuur, mahuline niiskus ja elektrijuhtivus. Aiasõbras olid madala astri sordid `Kristina` ja `Jenny`, päevaliilia sordid `Lita` ja `Zelda` ning amellaster `Rudolf Goethe`. Madala astri ja amellastri taimi kasteti biostimulantidega Allgrow (2,5%), Basfoliar Aktiv (0,2%), Delfan Plus (0,2%). Kõiki taimi väetati (kasteti) kord kuus mikroelementidega kompleksväetisega (NPK 18-18-18). Kasvuperioodil mõõdeti puhma kõrgus, võrsete arv puhmas, harunenud võrsete arv, õite arv, lehe SPAD-näit, substraadi temperatuur, mahuline niiskus ja elektrijuhtivus. Päevaliiliate seemnete töötluseks kasutati biostimulanti Prestop. Peale seemnete külvi kasteti seda Prestopi 0,5% lahusega. Loetleti idanenud seemnete arv erineval ajaperioodil ja mõõdeti tärganud lehtede pikkust. Kõigis katsekohtades mõõdeti igal aastal katseperioodi lõpus taimede lehtede ja kasvusubstraadi toitainete (N, P, K, Ca, Mg) sisaldused EMÜ Taimebiokeemia laboris.

Tulemused

Katses olnud erinevate toimeainetega (aminohapped, merevetikaekstrakt, kasulikud mikroorganismid) biostimulantidest osutusid perspektiivikamateks ja efektiivsemateks merevetikapõhised ja kasulike mikroorganismidega biostimulandid nagu Allgrow, Basfoliar Aktiv, TrianumP ja Prestop. Merevetikas mõjus ilmselt tänu vetikast sisalduvate ja preparaati üle kandunud taimsete kasvuhormoonide auksiin ja tsütokiniin tõttu. Antud biostimulandid parandasid taimede juurdumist, kasvu ja soodustasid õitsemist.

Selgus, et biostimulantide mõju sõltub väga palju katsealusest liigist: kiirekasvulised rohtsed taimed reageerisid preparaatidele kiiremini ja mõju oli suurem kui puitunud taimedel. Eriti kontrastsed tulemused saadi puispetuunia puhul, mida tootjate seas peetakse vägagi nö pirtsakaks ja raskesti käsitletavaks taimeks. Samuti on tema kauni ja lopsaka õitsemise takistuseks sageli Eesti jahe suvi, mille puhul aitas väga hästi Allgrow.

Kuigi astrite puhul ei õnnestunud tugevdada vastupanu jahukastele ega mõjutada õitsemisaja algust, siis õite rohkust ja kasvu sai edukalt parandatud biostimulantidega Allgrow ja Basfoliar Aktive.

Preparaadi tasuvus sõltub tootmismahtudest ja samuti kasvatatavatest kultuuridest. Otstarbekam on kasutada biostimulante neil kultuuridel, mille kasv ei ole loomulikult hea ja vajaks turgutamist. Samas saab biostimulante kasutada väga edukalt ka näiteks suvelillehaljastuse hoolduseks, et tugevdada taimede vastupidavust Eesti heitlikus suves.

Enamus preparaatide puhul kasutati katses tootjapoolseid ette antud kasutus- ja kulunorme. Ainult Allgrow puhul tehti modifikatsioon kuna võis arvata, et preparaat võib toimida ka poole vähema kasutuskordade arvuga ja nii ka oli.

Biostimulantide arvelt on võimalik vähendada mineraalväetiste kasutamist.

Kõik planeeritud innovatsioonitegevused viidi ellu plaanipäraselt ja innovatsioonitegevuste eesmärgid võib lugeda saavutatuks.