Esinejad 2016

Eesti Aiandusliidu III Visioonikonverentsi esinejad

Ruve Šank, Põllumajandusministeeriumi välissuhete osakonna juhataja.   
Ruve põllumajanduskogemus pärineb Rapla rajooni Mitshurini nimelise sovhoosi mõneaastasest direktori asetäitja ametist kaheksakümnendatel. Põllumajandusministeeriumis on töötanud alates 1991.a, peamiselt tegelnud välissuhetega nii osakonnajuhataja kui asekantslerina. On läbi rääkinud Eesti WTO ja EL-ga vabakaubanduslepingu ja  liitumise põllumajandusosa, seejärel olnud Eesti esindaja WTO, hiljem FAO juures. Rahvusvaheliste organisatsioonide eksperdina on olnud missioonidel Kiievis, Krimmis, Tadžikistanis ja Põhja-Küprosel. Isiklik kokkupuude aiandusega pärineb hobi-aiandusest kümnekonna viljapuu ja samapalju marjapõõsastega nagu enamikul Eesti aiandustoodangu tarbijatel.

Illar Lemetti, Maaeluministeeriumi kantsler.  
Illar lõpetas 1993. aastal Eesti Põllumajandusülikooli agronoomia teaduskonna ja sai 1995. aastal põllumajandusteaduste magistrikraadi mullateaduse erialal. Aastail 2005–2010 töötas Illar Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktorina, 2010 – 2013 Põllumajandusameti peadirektorina, 2013 – 2016 Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri ametikohal ja alates 2. aprillist 2016 a. töötab Illar Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohal.

Raivo Külasepp, Grüne Fee Eesti AS juhatuse esimees, Aasta Põllumees 2012.
Raivo on lõpetanud EPA elektriinsenerina ja on töötanud Tartumaal üle 30 aasta. Grüne Fee Eesti AS katmikalal toodetakse aastas ca 2500 tonni värsket kurki ja ca 8,55 mln ühikut salatit ja maitserohelist. Grüne Fee Eesti kasutab uudseimat tehnoloogiat Baltikumis. Kasvuhooneid on firmal rohkem kui 6 hektaril.

Alvar Roosimaa, Jaanihanso Siidrimaja, Jaanihanso OÜ juhatuse liige

Finantsharidusega üdini linnamehest väike-ettevõtja, üks esimesi siidritootjaid Eestis. Pahaaimamatult suvitamiseks ostetud vana talukoht on viinud nelja tuhande istutatud viljapuuni, tootmise ülesehitamiseni ja tööle palgatud naabriteni. Alvar räägib oma ettekandes alustava ettevõtja müütidest, romantikast ja tegelikkusest maal.

Steen Aarup, Yara Denmark agronoom/konsulent  
Steen Aarup on Taani Kuningliku Põllumajandusülikooli lõpetanud agronoom, kes on töötanud erinevates köögivilja kasvatamise ja töötlemisega seotud valdkondades rohkem kui 20 aastat. Viimased aastad töötab Steen ülemaailmse väetise ja taimekaitsevahendite tootja Yara International heaks ja vastutab Taanis Yara vedelväetiste müügi ning tootjate nõustamise eest. Steen räägib oma ettekandes kvaliteetse saagi tagamisest ja integreeritud taimekaitsevõtete rakendamisest köögiviljakasvatuses ning suundumustest väetiste turul.

Henning H. Jensen, Egeby Frugtplantage omanik  
Henning on Taani teise põlvkonna puuviljakasvataja, kes töötab igapäevaselt oma vanemate 1962 aastal asutatud ettevõttes. Egeby Frughtplantage toodab õunu, ploome, pirne ja maguskirsse 42 hektaril, mis on Taani kohta üsna suur ettevõte. Põhisuund on õunakasvatus, mis hõlmab ca 2/3 kasutatavast maast. Maguskirssi kasvatatakse katmikalal. Lisaks toodetakse kõrge lisandväärtusega tooteid lõpptarbijale – mahla, moose, marmelaade ja teisi põnevaid tooteid.                                      Henning räägib oma ettekandes sellest, kuidas Taani puuviljakasvatajal on võimalik karmis konkurentsis ellu jääda võitluses imporditud kaubaga ja millised on Taani tootja järneva 10 aasta väljakutsed; milline roll on biotõrjel keskkonnasäästlikus tootmises ning millised on Taani tarbija ootused turustatavale puuviljale ja marjale, kuidas tarbija ootustega kohaneda.

Steen Vinkler, Bo Grønt Skæring aianduskeskuse omanik
Per Boisen Andersen, Danske Havecentre/Taani Aianduskeskuste Liidu tegevjuht
Steen on Bo Grønt Skæring aianduskeskuse( suurus18.000m2 )  omanik ja juhatuse liige, kes vastutab müügi, hankijate ja turunduse eest. Aianduskeskuse ostis Steen koos partneriga 1991 aastal ja on sellest ajast saadik osalenud  aktiivselt ettevõtte arendamises ja tegevjuhtimises. Ta on valitud kahel korral Taani Aianduskeskuste Liidu juhatusse.
Per on Taani Aianduskeskuste Liidu pikaaegne tegevjuht. Aianduskeskuste Liit koondab üle 130 Taani aianduskeskuse, esindab nende huve ja teeb tihedat koostööd kõikide aianduskeskuste koostööpartneritega. Per on esindab Taanit ka IGCA –  s ( International Garden Center Association ), rahvusvahelises Aianduskeskuste organisatsioonis.
Steen ja Per räägivad oma ettekandes Taani aianduskeskuste hetkeolukorrast ja väljakutsetest turul, jaemüüja ootustest tootjale kui partnerile ja tarbija ootustest jaemüüjale, trendidest, kvaliteedinõuetest sisseostetavale taimele ja suundumustest Taani taimede jaemüügi turul.

Torben Lippert, Dansk Gartneri ehk Taani Aiandusliidu Poliitilise Sekretariaadi juht.
Torbeni vastutusvaldkonnaks on puu ja köögiviljanduse teadusuuringud, innovatsioon ja turukorraldus. Dansk Gartneri on Taani puu- ja köögiviljasektori tootjate ja töötlejate esindusorganisatsioon, kus on ca 500 liiget. Organisatsioon tegeleb valdkonna populariseerimisega, esindab liikmete huve erinevate partnerite juures ning osaleb aktiivselt poliitika kujundamisel nii Taani riigi kui EL tasandil.  Torben annab oma ettekandes ülevaate Taani puu- ja köögiviljasektorist tervikuna; tulevikusuundumustest EL tasandil integreeritud taimekaitse ja keskkonnasäästliku tootmise tingimustes; ühistegevuse tähtsusest aiandustootmises.
Steen Vinkler, aianduskeskus BoGroentSkaering  Steen räägib ettekandes jaemüüjate ootustest toote kvaliteedile ja koostööle ilutaimede tootjaga, tarbijakäitumisest, konkurentsist ja trendidest Taani ilutaimede turul.

Indrek Tustit, Eesti Kergejõustikuliidu füsioterapeut ja koolitaja, Gerd Kanteri treener. Aasta treener 2013. 
Füsioterapeut Indrek Tustit on oma igapäevatöös keskendunud nii tipp- kui harrastussportlaste terviseseisundi parandamisele, vigastuste ennetamisele ning kiiremale taastumisele, seda nii Eesti kui välismaiste sportlaste seas. Laiemale üldsusele ongi Indrek tuntud kui Gerd Kanteri füsioterapeut ja viimastel aastatel ka treener. Tustit on lõpetanud Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala ja täiendanud end erialaselt rohkesti välismaal, andes neid teadmisi edasi seminaride vormis ka Eesti kolleegidele.