Aedniku kutseeksam koolilõpetajale toimub 23.10.2019 Tallinnas

Eesti Aiandusliit kuulutab välja kutse andmise Nooremaednik, tase 3 kutse taotlemiseks kooli lõpetajatele.

Avalduse ja lisadokumentide esitamise aeg on kuni 10.10.2019

Kompetentside hindamine toimub 23.10. 2019 Tallinna Kopli Ametikooli õppebaasis Tallinna Loomaaias.

Dokumentide vormid ja juhised täitmiseks leiate Eesti Aiandusliidu kodulehel rubriigist Tegevusvaldkonnad – Kutse Andmine või saate koolide juhtõpetajatelt.

Avaldused ja muud lisadokumendid kutse taotlejatel palun saata ainult elektrooniliselt aadressil [email protected].

Eksami korraldust puudutavatele küsimustele saab täiendavat infot e-kirja teel aadressil [email protected] või telefonil 5259744, Raimond Strastin, Kutsekomisjoni esimees. Täpsema info kutse andmise korra ja kutsestandardite kohta leiate  Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid on:

  • avaldus vastavalt Kutse Andmise korra lisale 1,
  • isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia,
  • kutsestandardipõhine portfoolio
  • CV
  • kompetentsipõhine eneseanalüüs