Puuviljanduskomisjon

Puuviljanduskomisjon kogunes esmakordselt 1991 aastal.

Komisjoni põhiliseks ülesandeks on eksperthinnangute andmine puuvilja- ja marjakasvatuse valdkonnas. Muuhulgas on komisjoni ülesandeks:

  • puuvilja- ja marjasortide kasvatamiseks soovitamine ehk soovitussortimendi koostamine;
  • Eesti puuvilja- ja marjakultuuride uusaretistele soovituste andmine nende registreerimiseks;
  • viljapuude ja marjapõõsaste hüvitushindade koostamine ja muutmine (selline taimede hinnakiri on vajalik aedade ostu ja müügi ning taimede kahjustumise või hävi(ta)mise korral);
  • sortide emapuude ehk paljundamiseks võetava sordiehtsa algmaterjali asukoha selgitamine ja avaldamine;
  • erialalise sõnavara (taimenimede, oskussõnade, terminite) korrastamine ja soovitused eesti keele kasutuse osas;

Komisjoni koosseis

  1. komisjoni liikmed Merjan Savila (esimees),  Väino Eskla, Kersti Kahu, Kadri Karp, Kalju Kask, Ave Kikas, Jaan Kivistik, Juta Lopp, Laima Puur, Toivo Univer, Elmar Zimmer.
  2. arvamuseksperdid Liina Arus, Liidia Klaas, Reet Karukäpp, Toomas Jaadla, Madli Jalakas, Hedi Kaldmäe, Liisi Kont, Asta-Virve Libek, Ulvi Moor, Ain Ootsing, Harri Poom, Krista Tiirmaa, Sirje Tooding.

Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjon soovitab:

Alates 1. augustist 2012 võtta aluseks aedade ostu ja müügi ning taimede kahjustumise või hävi(ta)mise korral “Aias või istandikus kasvavate viljapuude ja marjapõõsaste hüvitushinnad“.


Rohkem puuviljanduse teemadest: Aiatark.ee/Puuviljandusteave