Kutse andmine

www.kutsekoda.ee

Kutse andmise eesmärk ja kutsesüsteem

Kutse andmist korraldab Sihtasutus Kutsekoda – kutsekoda.ee

Kutsesüsteem: kutsekoda.ee/kutsesysteem

Kutseregister: kutsekoda.ee/kutseregister

Hindamisstandardid alates 19.06.2020

Kutsestandardid, Kutse andmise kord, kutseeksami tasu

Portfoolio koostamise juhendid kutse taotlejale

Kutsetunnistuste register

Kutseeksamite toimumise ajad, kohad ja kutse taotlemiseks nõutavate dokumentide loetelu avaldatakse mõistliku aja jooksul enne eksami toimumist Kutse Andja ja Kutseõppeasutuse kodulehtedel.

Täpsem info Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin tel 5259744, [email protected]

Mitte eestikeelsete kutsetunnistuste info

Inglise keelseid (või ükskõik millises võõrkeeles) kutsetunnistusi ei väljastata.

Soovi korral võib kutsetunnistuse saanu lasta kutsetunnistuse vandetõlgil või notaril tõlkida ja ühtlasi kinnitada. Vandetõlkide ja notarite kontaktanded leiab justiitsministeeriumi koduleheküljelt: http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/notarid-ja-vandetolgid.

Kui kinnitatud tõlget ei nõuta, piisab inglise keelsest kutsetunnistuse lisast(kutseregister.ee/…lisad), mis selgitab, mida reeglina sellist kutsenimetust kandva tunnistuse omanik teab, suudab ja oskab.

Taimenimekirjad

Kutseeksamite toimumine 2024a:

  • jaanuar Tallinna Kopli Ametikool(A)
  • juuni Luua Metsanduskool, Räpina Aianduskool( A,F )
  • august Hiiumaa Ametikool(A,F)
  • detsember Kopli Ametikool(A)                                                                    Dokumendid kutse taotlemiseks palume esitada vähemalt 20 päeva enne eksami toimumist. Täpse eksami kuupäeva avaldame Uudiste rubriigis kutseeksami välja kuulutamisel vähemalt 30p enne eksami toimumise päeva.