Märk Eestis Kasvatatud

Kodumaisus- ja kvaliteedimärk “Eestis kasvatatud” on  Eesti Aiandusliidu valduses olev kaubamärk, mis on Kaubamärgiseaduse alusel registreeritud Eesti Patendiametis.

Eestis Kasvatatud märk annab kindlustunde, et kvaliteetne köögi- ja puuvili, marjad, istikud ja/või lilled on Eestimaal kasvatatud.

Kus märki kasutada?

Kodumaisus- ja kvaliteedimärki „Eestis Kasvatatud” saab kodumaine tootja kasutada värskete ja omatoodetest töödeldud aiandussaaduste müügipakenditel või puukoolides istikute nimelipikutel, transpordivahenditel.

Miks märki kasutada?

  • Aitab tarbijal eristada kodumaiseid saadusi sisseveetud aiandussaadustest
  • Tagab tarbija varustamise värske, kvaliteetse  ja turvalise kaubaga
  • Annab tarbijale teada, et aiasaadus on kasvatatud tema kodu lähedal
  • Kohustab tootjat/pakkijat pidevalt jälgima müügile saadetava kauba kvaliteeti
  • Ekspordi korral reklaamib Eestit kui kauba päritolumaad

Arendus

Aiandusliit viis läbi Eestis Kasvatatud märgi kaasajastamise ja uue kujunduse saanud märk näeb välja selline.

Uue kujundusega märki hakkavad kasutama pakenditel kõik uue lepingu sõlmijad ja praegused märgi kasutajad uutel trükitavatel pakenditel.

Kasutuses olnud vana kujundusega märk ja uue kujundusega märk olid paralleelkasutuses aastani 2016.

Eestis Kasvatatud märki kasutatakse aastas ca 16 miljonil pakendil jaemüügis.