Aedniku Kutseeksam Luua Metsanduskoolis 12.02.2019

Eesti Aiandusliit kuulutab välja kutse andmise Nooremaednik, tase 3, taimmaterjali paljundaja ja istikute kasvataja, tase 4   kutse taotlemiseks kooli lõpetajatele.

Avalduse ja lisadokumentide esitamise aeg on kuni 10.02.2019

Kompetentside hindamine toimub 12.02. 2019 Luua Metsanduskoolis, hindajateks koolis toimuva kutseeksami hindamiskomisjoni liikmed.

Dokumentide vormid ja juhised täitmiseks leiate Eesti Aiandusliidu kodulehel rubriigist Tegevusvaldkonnad – Kutse Andmine

Avaldused ja muud lisadokumendid kutse taotlejatel palun saata ainult elektrooniliselt aadressil [email protected].

Eksami korraldust puudutavatele küsimustele saab täiendavat infot e-kirja teel aadressil [email protected] või telefonil 5259744, Raimond Strastin, Kutsekomisjoni esimees.

Täpsema info kutse andmise korra ja kutsestandardite kohta leiate  Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee.