Põllumajandus- ja Toiduamet: värske puu- ja köögivilja turustamisnõuetele vastavus on kõrgendatud tähelepanu all

Põllumajandus- ja Toiduamet

PRESSITEADE

22.06.2022 

Põllumajandus- ja Toiduamet: värske puu- ja köögivilja turustamisnõuetele vastavus on kõrgendatud tähelepanu all

Eestis kasvatatud värske puu- ja köögivilja, sh maasikahooaeg on alanud. Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) on sellel aastal võtnud kõrgendatud tähelepanu alla eestimaise värske puu- ja köögivilja kvaliteedi miinimum- ja märgistamisnõuetele vastavuse kontrolli tootmiskohtades.

PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna nõunik Marika Arula andis teada, et Eestis kasvatatud värske puu- ja köögivilja (edaspidi ka aiasaadus) müümisel peavad tooted vastama Euroopa Liidus kehtestatud turustamisnormidele, st, et täidetud peavad olema nõuded kvaliteedile, märgistamisele, müügikohas hinnasildil kuvatud teabele ja saatedokumendile.

„Tuletame tootjatele meelde, et müügiks ettevalmistatud puu- ja köögiviljad peavad olema terved ja värsked, st vastama kvaliteedi miinimumnõuetele,“ ütles Arula.

Arula selgitas, et kvaliteediklassidesse (ekstra klass – väga hea kvaliteet, I klass – hea kvaliteet ja II klass – rahuldav kvaliteet) määratakse puu- ja köögivilja kvaliteediomaduste alusel. „Toote liik ja sordile iseloomulik kuju, värvus, suurus, küpsusaste, mahla- ja suhkrusisaldus, pinna- ja viljalihakahjustused ja muud näitajad, millele tarbijad tähelepanu pööravad,“ loetles Arula kvaliteediklassidesse määramise omadusi.

Toote pakendamisel tuleb jälgida konkreetse aiasaaduse pakendimärgistusnõudeid. „Tootjad ja pakendajad peavad pakendil välja tooma aiasaaduse, sh maasikate tootja/pakendaja nime ja aadressi, toote nimetuse, kvaliteediklassi ja päritolu,“ rõhutas Arula.

Värske puu- ja köögivilja valdaja (pakendaja, tootja) vastutab turustamisstandarditega hõlmatud värske aiasaaduse turustamisstandarditele vastavuse tagamise eest.

Nõuetele vastavuse riiklikku järelevalvet teostab Põllumajandus- ja Toiduamet.

Kõikide turustamisstandarditega hõlmatud värske puu- ja köögivilja kvaliteedi ja/või märgistusega seotud küsimuste ja tähelepanekute korral pöördu PTA turukorralduse valdkonna ametnike poole e-posti aadressil [email protected].

Täiendavat informatsiooni turustamisstandardite ja ametnike kontaktide kohta leiad PTA kodulehelt www.pta.agri.ee.

Parimate soovidega

Merle Rüütel

Kommunikatsioonispetsialist

Kommunikatsiooniosakond
Põllumajandus- ja Toiduamet
______________________________
[email protected]
5197 1157
Väike-Paala 3 / Tallinn 11415 / https://pta.agri.ee/