Võõrtöölised said õiguse jätkata lühiajalist töötamist põllumajanduses

20. aprill 2020 – 16:46

Riigikogu võttis vastu välismaalaste seaduse muudatuse, millega antakse 17. märtsi seisuga Eestis viibinud võõrtöölistele võimalus pikendada lühiajalise töötamise luba põllumajanduses töötamiseks kuni 31. juulini 2020.

Täna Riigikogus vastuvõetud otsuse kohaselt saavad käesoleva aasta 17. märtsi seisuga Eestis seaduslikult viibivad võõrtöölised, kelle lühiajalise töötamise aeg on hiljuti läbi saanud või läbi saamas, põllumajanduses töötamist jätkata.

„Selleks, et tagada põllumajanduse sujuv toimimine, mis on arusaadavalt Eesti ühiskonna jaoks oluline valdkond, sai antud otsus vastu võetud. Seadusemuudatus võimaldab võõrtöölistel Eestis töötamist jätkata kuni käesoleva aasta 31. juulini juhul, kui põllumajandusega tegelev tööandja soovib neid tööle võtta ning nende lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis registreerib,“ rääkis siseminister Mart Helme.

„See annab mõistliku üleminekuperioodi ümberlülitumiseks välistööjõult Eesti elanikest tööjõule. Ajal, mil meie enda inimesed kaotavad üha rohkem ja rohkem tööd, on vaja toetada Eesti elanikke. Meie kümnete tuhandete tööta inimeste hulgas on kindlasti neid, kes suudaksid ja tahaksid anda oma panuse mõnesse sektorisse, kus on hetkel töökäsi puudu,“ lisas siseminister. Pärast 31. juulit on võõrtöölisel aega kuni käesoleva aasta 31. augustini, et korraldada oma Eestist lahkumine.

Neil lühiajalise töötamise reeglite järgi töötavatel välismaalastel, kelle töötamise aeg on juba täis saanud või peagi lõppemas ja kes ei tööta põllumajanduses, Eestis kauem töötamise võimalust ei ole. Sellistel juhtudel tuleb välismaalastel esimesel võimalusel Eestist lahkuda. Kui see ei ole praeguses suletud piiride olukorras võimalik, võivad nad Eestis viibida ning lahkuda hiljemalt 10 päeva pärast eriolukorra lõppemist. Koju saamiseks on inimestel mõistlik pöörduda oma saatkonna poole, et uurida võimalusi Eestist lahkumiseks. Ühtlasi palume senistel tööandjatel pärast töösuhete lõpetamist aidata kaasa välismaalaste koduriiki naasmisele.

Välismaalaste seadus võimaldab Eestis seaduslikult viibival kolmandate riikide kodanikel siin töötada maksimaalselt 12 kuud 15 kuu jooksul, hooajatööde korral 9 kuud 12 kuu jooksul. Selle eelduseks on, et tööandja soovib välismaalase tööle võtta ja registreerib tema lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis. Eriolukorrast tulenevatest riiki sisenemise piirangutest vaatab Politsei- ja Piirivalveamet praegu läbi vaid neid taotlusi, mille tööandjad on esitanud hetkel Eestis viibivate välismaalaste kohta. Välismaal viibivate ja siia tööle tulla soovivate välismaalaste lühiajalise töötamise taotlusi PPA praegu ei menetle, sest tulenevalt eriolukorrast neid riiki ei lubata isegi juhul, kui neil on viisa või viisavaba viibimise õigus olemas.

Lühikokkuvõte praegu Eestis viibivale võõrtööjõule kehtivatest reeglitest:

• Praegu Eestis viibivad vöörtöölised, kelle lühiajalise töötamise aeg (9 kuud 12 kuu jooksul või 12 kuud 15 kuu jooksul) on hiljuti läbi saanud või läbi saamas, võivad jääda Eestisse tööle järgmistel tingimustel:

1. põllumajanduses tegutsev tööandja esitab Politsei- ja Piirivalveametile taotluse, et võtta Eestis seaduslikult viibiv võõrtööline tööle kuni 31. juulini 2020;
2. pärast käesoleva aasta 31. juulit on võõrtöölisel aega kuni 31. augustini 2020, et korraldada oma Eestist lahkumine.

• Teistes valdkondades saavad välismaalased (kolmandate riikide kodanikud) Eestis töötada kas hooajatöölisena kuni 9 kuud 12 kuu jooksul üldistel tingimustel kuni 12 kuud 15 jooksul.

• Praegu Eestis viibiva võõrtöölise lühiajaliseks töötamiseks teistes valdkondades saab tööandja esitada Politsei- ja Piirivalveametis töötamise loa taotluse nende võõrtööliste kohta, kelle lühiajalise töötamise maksimaalne aeg ei ole veel täis.

• Praegu välismaal viibivad võõrtöölised ajutiste piirangute tõttu Eestisse tulla ei saa.

• Võõrtöölised, kelle maksimaalse töötamise aeg on läbi saanud või läbi saamas ja kes ei jätka töötamist põllumajandussektoris, peavad pärast töötamise aja lõppemist esimesel võimalusel Eestist lahkuma.

• Välismaalased, kelle maksimaalne töötamise aeg on täis, kuid kui neil ei ole võimalik piiride ületamise piirangute tõttu Eestist lahkuda, võivad eriolukorra ajal Eestis viibida (kuid mitte töötada) ning lahkuda hiljemalt 10 päeva pärast eriolukorra lõppemist.