aiandusklaster

Aedmaasikas

Maasikahooaja pikendamine

Innovatsioonitegevus viidi läbi 01.04.2017 – 31.03.2019

Aruande koostaja ja fotode autor Ulvi Moor

Eesmärk

Innovatsioontegevuse üldiseks eesmärgiks oli välja selgitada maasikahooaja pikendamise võimalused Eestis. Konkreetseid eesmärke oli kaks:

1)  selgitada välja taasviljuvatele maasikasortidele sobivad kasvusubstraadid;
2) selgitada taasviljuvate sortide seast välja saagikad, tüüpilise avamaa-maasika hooaja väliselt viljuvad ja Eestis talvituda suutvad sordid, mis oleksid Eesti tarbijale vastuvõetava maitse ja aroomiga.

Tegevused

2017.aasta kevadel rajati Tartumaale Aran PM OÜ kahte kütteta kiletunnelitesse taasviljuvate maasikasortide katse kahel erineval kasvusubstraadil (turvas ja kookoskiud). Teostati saagiarvestus, määrati vilja tugevus ja viljade mahla kuivaine, orgaaniliste hapete, askorbiinhappe ja antotsüaanide sisaldus. Tarbijaile meeldivuse test viidi läbi 96 inimesega.

2017 aasta sügisest 2018. aasta kevadeni viidi läbi talvitumiskatse kahekordse talvekattekangaga või kahekordse kattelooriga. Kevadel hinnati talvekahjustusi ja 2018. aasta suvel jätkati katset vaid turbasubstraadil taimedega. Mõlemal aastal teostati saagiandmete põhjal ka finantsmajanduslik analüüs.

Tulemused

turbasubstraadil kasvanud taimed andsid oluliselt suuremat saaki. Sortidest oli saagikaim ’Harmony’ (25 t/ha). Kõikide taasviljuvate sortide viljade  välimus oli tarbijate hinnangul hea ja väga hea vahepealne, kuid Eesti tarbijale meeldivad pehmema ja magusama viljaga sordid: tarbijad hindasid kõige magusamaks ja ühtlasi maitselt kõige meeldivamaks aretist FF1604. Magususelt järgmiseks hinnati sorti ’Harmony’ ja võrdselt kõige vähem magusaks hinnati sorte ’Cabrillo’ ja ’Diamante’. Kuna ’Cabrillo’ oli väga kõva viljaga ja vähe magus, meeldis see tarbijatele kõige vähem.

Finantsmajanduslikust analüüsist selgus, et esimesel katseaastal osutus kõikide taasviljuvate sortide kasvatamine kasumlikuks; kõige suurema käibe ja kasumiga sort oli ’Harmony’.

Kõik taasviljuvad maasikad keskmise külmakahjustuse ja teisel aastal jäi saak väga väikeseks.

Projekti eesmärk saavutati, kuna esimesel katseaastal suudeti maasikahooaega pikendada 13- nädalaseks (võrdlus avamaal kasvatatava maasikaga, kus frigotaimede saagiaeg on 4-6 nädalat.