aiandusklaster

Leheanalüüs

Leheanalüüside ekspressmeetodi väljatöötamine aianduskultuuridele

Esimesel etapil (2017 – 2018) töötatakse välja leheanalüüside ekspressmeetod.

2017.a. koguti leheproove maasika ja küüslaugu lehtedest. Viidi läbi lehtede fluorestsents-spektroskoopia ja traditsioonilised laborianalüüsid.

Kurgi ja aedsalati lehtede analüüsiga alustatakse ja maasika ja küüslaugu lehtede analüüse jätkatakse 2018.a. kasvuperioodil.


Innovatsioonitegevuse „Leheanalüüside ekspressmeetodi väljatöötamine aianduskultuuridele“ vahearuanne

Aruande koostas Priit Põldma

  1. Elluviidud tegevuste kirjeldus

KATSEMETOODIKA

Leheanalüüside ekspressmeetodi väljatöötamiseks alustati 2017. aastal aedmaasika ja küüslaugu leheproovide kogumisega ning 2018. aastal lisandusid avamaa kurgi ja lehtsalati proovid. Leheproove koguti testitavatele kultuuridele oluliste kasvufaaside ajal (nt. maasika õitsemise ajal, kurgil esimeste õite avanemisel, jne) erinevate tootjate põldudelt. Klastri liikmete Kindel Käsi OÜ maasikaistanduses ja Nord Garlic OÜ küüslaugupõllul väetati taimi erineva väetusfooniga. Kogutud leheproovid analüüsiti EMÜ Taimebiokeemia laboris, EMÜ mullateaduse ja aianduse õppetoolide laborites. Peamiste toiteelementide (N, P, K, Ca, Mg, S) ja kultuuripõhiselt olulisemate mikroelementide (Zn, B, Mo, Mn, Cl, Fe, Cu, Se) sisaldused määrati paralleelselt ekspressmeetoditel ja hetkel kasutatavate traditsiooniliste meetoditega. N ja K sisaldust testiti aedmaasika lehevartest LaquaTwin kiirtestritega.

Aastatel 2017-2018 analüüsiti leheproove järgnevalt: aedmaasikas 105, küüslauk 26, kurk avamaal ja kasvuhoones 48 ja aedsalat 15 proovi. Proovide võtmisega jätkatakse ka 2019-2020 aastatel, testides sortide ja väetusfooni erinevuste mõju kasvatatud aiakultuuride lehtede toiteelementide sisaldusele. Tegevused toimuvad koostöös ettevõtjatega: katsematerjal kogutakse erinevatelt tootmispõldudelt.

TULEMUSED

Aedmaasika leheproovide andmebaasis on praegu 105 proovi tulemused, mis tagab usaldusväärse analüüsitulemuse K, Mg, P ja Mn puhul, mikroelementidest Zn ja Cu puhul tuleb teostada lisaanalüüse.

Küüslaugu, kurgi ja aedsalati leheanalüüside hulk on hetkel liiga minimaalne ning konkreetseid määramismeetodite vahelisi korrelatsioone välja tuua ei saa. 2019.aastal kogutud leheproovide lisamisega andmebaasi on võimalik ka nende kultuuride leheproove kiiremini analüüsida.

Joonis 1. Aedmaasika leheproovide kromatogramm röntgen-spektromeetriga Rigaku NEX QC+ analüüsimisel.

TULEMUSTE LEVITAMINE

Leheanalüüsi innovatsioonitegevuste esimesel kahel aastal teostati analüüse aiakultuuride makro- ja mikroelementide ekspressmeetodi väljatöötamiseks ning väljatöötamise protsessi tulemusi ei olnud mõttekas tootjatele esitleda. Küll aga on projekti tegevuskava tootjatele tutvustatud aianduse pikaajalise programmi raames toimuvatel infopäevadel.

Aedmaasika leheanalüüsi projekti esmaseid tulemusi tutvustati 26. ja 27. veebruaril toimunud maasika- ja vaarikakasvatuse infopäevadel Pärnus ja Võrumaal ning tutvustatakse ka 12. märtsil Tartus Aiandusklastri poolt korraldataval taasviljuvate maasikate infopäeval. Köögiviljade leheanalüüsi tulemustest antakse samuti ülevaade 2019. ja 2020. toimuvatel infopäevadel.

Leheanalüüsi projektiga on hetkel seotud kaks aianduse eriala bakalaureuse üliõpilast ning nende lõputööde kaitsmine toimub eeldatavasti 2019. ja 2020. aasta kevadel. Need lõputööd saavad olema avalikkusele kättesaadavad.

Joonis 2. Ulvi Moor esitlemas leheanalüüsi projekti esmaseid tulemusi „Aedmaasika ja hariliku vaarika kasvatamine:
uued sordid kasvutehnoloogiad ja kahjustajad“ infopäeval 27.02.2019. Navi seltsimajas.

  1. Hinnang innovatsioonitegevuse eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele

Nii esimese kui teise katseaasta innovatsioonitegevused viidi ellu plaanipäraselt:

  • koostati andmebaas aedmaasika leheanalüüside tulemustest P, K, Ca, Mg, Zn, Mo, Mn, Cl, Fe ja Cu osas;
  • kurgi lehtede andmebaasist on kogutud ca 50% ning küüslaugu ja salatite puhul 20% andmebaasi loomiseks vajalikest proovidest;
  • Laqoma N ja K kiirtesti kasutamine aedmaasika toiteelementidega varustatuse hindamiseks on võimalik, kuid tulemus on seniste analüüside põhjal üsna ebatäpne.

Innovatsioonitegevuse läbiviimisel ei esinenud ületamatuid probleeme.

  1. Innovatsioonitegevuse lõppeesmärgi saavutamise perspektiiv

Innovatsioonitegevus on planeeritud läbi viia nelja aasta vältel. Projekti esimese kahe aasta jooksul on valminud aedmaasika leheanalüüsi kiirmeetodi tarbeks andmebaas ning meetodit on võimalik testida täiendavalt uute sortidega. Aedmaasika ja köögiviljade andmebaasi täiendatakse jooksvalt ning seadme täpsus sellest paraneb veelgi. Innovatsiooni lõppeesmärgi saavutamine on reaalne.