aiandusklaster

Klastri tegevused 2020-2022

Aiandusklastri II taotlusvooru eesmärgid

  • optimeerida avamaa köögiviljade ja aedmaasika kastmist, vähendamaks kastmissüsteemi kaudu antavate väetiste kulu ja seeläbi keskkonnareostuse ohtu;
  • töötada välja leheanalüüsi ekspressmeetod ja seeläbi kiirendada väetamisvajaduse hindamist erinevatele köögiviljakultuuridele, aed-õunapuule, mustsõstrale.
  • leida võimalused kvaliteetse mahemaasika suuremahuliseks tootmiseks, lahendades hetkel tootmispindade laiendamist piirava taimekaitseprobleemi.
  • leida lahendused kliimamuutustest tingitud kahjustuste vältimiseks aedmustikate mahetootmises ja parandada taimede toitumist sümbiontsete mikroorganismide kaasabil.
  • leida lahendused, kuidas külmkuivatamisprotsessi käigus hoida kokku energiat ja saavutada toodete parem kvaliteet.
  • leida aedviljade töötlemisel tekkivate jääkide väärindamise võimalused uute toodete valmistamiseks valdkonna ettevõtete ekspordipotentsiaali laiendamiseks.