aiandusklaster

Leheanalüüs

Leheanalüüside ekspressmeetodi väljatöötamine aianduskultuuridele

Teine etapp 2019 – 2020


Innovatsioonitegevuse vahearuanne

Aruande koostas Triin Luksepp

22.02.2021

  1. Elluviidud tegevuste kirjeldus

Leheanalüüside ekspressmeetod on kultuuripõhine ning iga konkreetse aiakultuuri lehtedes toiteelementide määramiseks peab sama proovi analüüsima paralleelselt traditsiooniliste meetoditega. Fluorestsents-spektroskoopial põhineva määramismeetodi abil määratakse kultuuripõhiselt makrotoiteelementide (P, K, Ca, Mg) ja olulisemate mikroelementide (Zn, Mn, Cl, Fe, Cu) sisaldused lehtedest. Lämmastikusisalduse määramiseks kasutatakse lähi-infrapuna spektromeetrit.

Innovatsioonitegevuse kahe esimese aasta jooksul on leheproove kogutud järgnevalt: õunapuu lehed 119, must sõstar 59, kapsa lehed 78 (sh lillkapsas, lehtkapsas, kaalikas), porgandi lehed 30, söögipeedi lehed 30, söögisibula lehed 35. Aedsalati andmebaasi täienduseks on kogutud 45 proovi. Lisaks otsustati 2020 aastal alustada ka tomati kui ühe olulise katmikkultuuri leheanalüüsidega.

Õunapuude leheproove koguti kuuest erinevast tootmisistandikust ning mitmetest eraaedadest. 2019. aastal koguti 43 ja 2020. aastal 76 proovi. Sortidest olid esindatud ’Suislepp’, ’Sügisjoonik’, ’Liivi kuldrenett’, ’Krameri tuviõun’, ’Pärnu tuviõun’, ’Antei’, ’Talvenauding’, ’Veteran’, ’Tellissaare’, ’Krista’, ’Katre’, ’Liivika’, ’Auksis’, ’Sputnik’, ’Karamba’, ’Closter’, ’Siidam’, ’Karksi renett’, ’Samo’, ’Kuma’, ’Lembitu’, ’Zarja Alatau’, ’Koit’, ’Kaimo’, ’Sinap Orlovski’  ja ’Orlik’. Kuna õunakasvatajate jaoks on väetamisel kõige suurem probleem õunte varustamine vajaliku kaltsiumiga, siis võeti kõige enam proove sordist ’Antei’, mis on kaltsiumipuuduse tõttu eriti tundlik. Leheproovid koguti juulikuus viimase aasta võrse keskosast. Igalt võrselt võeti 1-2 lehte, üks proov koosnes 100 lehest.

Musta sõstra lehtede proove koguti erineva väetusfooniga aladelt 5-st erinevast istandusest. Köögiviljade leheanalüüside tarbeks on leheproove kogutud enamasti Lõuna-Eesti tootmispõldudelt nii tava- kui ka mahetootmise tingimustes.

  1. Hinnang innovatsioonitegevuse eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele

Nii esimese kui teise katseaasta innovatsioonitegevused viidi ellu plaanipäraselt:

2.1 koostati andmebaas õunapuu, musta sõstra ja kapsaste leheanalüüside tulemustest N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe ja Cu osas;

2.2 Söögipeedi, porgandi, sibula lehtede andmebaasist on kogutud ca 50% ning aedsalati andmebaasi on samuti täiendatud 45 prooviga (peamiselt Frillice salat)

  1. Innovatsioonitegevuse lõppeesmärgi saavutamise perspektiiv

Innovatsioonitegevus on planeeritud läbi viia nelja aasta vältel. Projekti esimese kahe aasta jooksul on valminud õunapuu leheanalüüsi tarbeks andmebaas ning meetodit on võimalik testida täiendavalt uute sortidega.

Musta sõstra ja köögiviljade andmebaasi täiendatakse jooksvalt ning seadme täpsus sellest paraneb veelgi.

Võimalikud riskid: seoses covid-19 pandeemiaga oli EMÜ Taimebiokeemia labor 2020 a kevadel ning novembris-detsembris suletud ning seetõttu on osad traditsioonilisel meetodil tehtud analüüsid veel teostamisel. Hetkel labor töötab ning lähima kuu jooksul peaks ka kõik analüüsid saama tehtud. Pandeemia jätkudes võib ka 2021 aastal olla labor mingil hetkel suletud. Töörühma poolt toimub proovide kogumine ning ekspressanalüüside tegemine edasi. Siis saab traditsioonilistel meetoditel võrdlusanalüüsid teha ka ajaliselt veidi hiljem. Innovatsiooni lõppeesmärgi saavutamist see ei mõjuta