Kutseandmine

Aedniku kutseeksam toimub 5.12.2018 Pärnus

Eesti Aiandusliit kuulutab välja kutse andmise Nooremaednik, tase 3 kutse taotlemiseks kooli lõpetajatele ja töömaailma esindajatele. Avalduse ja lisadokumentide esitamise aeg on kuni 03.12.2018 Kompetentside hindamine toimub 05.12. 2018 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, hindajateks koolis toimuva kutseeksami […]

Loe