Märgi taotlemine

Koosta taotlusKodumaisus- ja kvaliteedimärk “Eestis kasvatatud” on  Eesti Aiandusliidu valduses olev kaubamärk, mis on Kaubamärgiseaduse alusel registreeritud Eesti Patendiametis.

Märgi kasutamiseks sõlmitakse Aiandusliidu ja tootja vahel leping. Märgi taotlemiseks täida ja esita alljärgnev avaldus.